Salmene 59:10

Salmene 59:10 NB

Mot hans makt vil jeg vente på deg, for Gud er min borg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del