Salmene 59:1

Salmene 59:1 NB

Til sangmesteren. «Ødelegg ikke». Av David. En gyllen sang, da Saul sendte folk som voktet på huset for å drepe ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del