Salmene 54:8

Salmene 54:8 NB

Med villig hjerte vil jeg ofre til deg. Jeg vil prise ditt navn, Herre, for det er godt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del