Salmene 54:7

Salmene 54:7 NB

Det onde skal falle tilbake på dem som lurer på meg. Utrydd dem i din trofasthet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del