Salmene 54:6

Salmene 54:6 NB

Se, Gud er min hjelper! Herren er den som holder min sjel oppe.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del