Salmene 54:2

Salmene 54:2 NB

den gang mennene fra Sif kom og sa til Saul: David holder seg skjult hos oss.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del