Salmene 54:1

Salmene 54:1 NB

Til sangmesteren. Med strengespill. En læresalme av David
NB: Norsk Bibel 88/07
Del