Salmene 53:7

Salmene 53:7 NB

Å, om det ville komme frelse for Israel fra Sion! Når Gud gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde seg, Israel glede seg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del