Salmene 53:5

Salmene 53:5 NB

Forstår de da ingen ting, disse som gjør urett, disse som eter mitt folk som de eter brød. På Gud kaller de ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del