Salmene 53:4

Salmene 53:4 NB

De er alle veket av, alle sammen fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del