Salmene 53:1

Salmene 53:1 NB

Til sangmesteren. Etter Mahalat*. En læresalme. Av David.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del