Salmene 51:21

Salmene 51:21 NB

Da skal du ha behag i rettferdighets offer, i brennoffer og heloffer. Da skal de ofre okser på ditt alter.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del