Salmene 51:2

Salmene 51:2 NB

da profeten Natan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 51:2

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 51:2