Salmene 51:1

Salmene 51:1 NB

Til sangmesteren. En salme av David
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 51:1

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 51:1