Salmene 5:9

Salmene 5:9 NB

Herre, led meg ved din rettferdighet for mine motstanderes skyld. Gjør din vei jevn for meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del