Salmene 5:8

Salmene 5:8 NB

Men jeg - ved din store miskunn går jeg inn i ditt hus. Foran ditt hellige tempel kaster jeg meg ned i din frykt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del