Salmene 5:7

Salmene 5:7 NB

Du lar dem som taler løgn, gå til grunne. Herren avskyr den blodtørstige og svikefulle mann.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del