Salmene 5:5

Salmene 5:5 NB

For du er ikke en Gud som har behag i urett. Den som er ond, får ikke bo hos deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del