Salmene 5:4

Salmene 5:4 NB

Om morgenen hører du min røst, Herre. Om morgenen legger jeg min sak fram for deg og venter.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del