Salmene 5:13

Salmene 5:13 NB

For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del