Salmene 5:10

Salmene 5:10 NB

For det er ikke sannhet i deres munn, for deres indre er bare fordervelse. Deres strupe er en åpen grav, de taler falske ord med sin tunge.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del