Salmene 5:1

Salmene 5:1 NB

Til sangmesteren. Til Nehilot*. En salme av David.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 5:1