Salmene 49:9

Salmene 49:9 NB

- for utløsning av deres sjel er for dyr, og han må avstå fra det til evig tid
NB: Norsk Bibel 88/07
Del