Salmene 49:8

Salmene 49:8 NB

En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham
NB: Norsk Bibel 88/07
Del