Salmene 49:7

Salmene 49:7 NB

De setter sin lit til sitt gods, og roser seg av sin store rikdom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del