Salmene 49:6

Salmene 49:6 NB

Hvorfor skal jeg frykte i de onde dagene, når mine forfølgeres ondskap omgir meg?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del