Salmene 49:4

Salmene 49:4 NB

Min munn skal tale visdom, mitt hjertes tanke er forstand.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del