Salmene 49:3

Salmene 49:3 NB

både lav og høy, rik og fattig, alle sammen!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del