Salmene 49:21

Salmene 49:21 NB

Et menneske i herlighet, som ikke har forstand, er lik dyrene, som går til grunne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del