Salmene 49:20

Salmene 49:20 NB

så skal du likevel gå til dine fedres slekter. De ser ikke lyset for evig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del