Salmene 49:19

Salmene 49:19 NB

Selv om han, mens han lever, lykkønsker sin sjel - om de priser deg lykkelig fordi du gjør det godt for deg selv
NB: Norsk Bibel 88/07
Del