Salmene 49:18

Salmene 49:18 NB

For han skal ikke ta noe med seg når han dør, hans herlighet vil ikke fare ned etter ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del