Salmene 49:15

Salmene 49:15 NB

Som en saueflokk føres de ned i dødsriket, og døden er deres hyrde. De oppriktige skal herske over dem når morgenen bryter fram. Deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, de er borte fra sin bolig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del