Salmene 49:14

Salmene 49:14 NB

Slik går det med dem som er fylt av selvtillit, og med dem som følger etter dem og har behag i deres ord. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del