Salmene 49:13

Salmene 49:13 NB

Men et menneske i all sin herlighet blir ikke stående, han er lik dyrene som ødelegges.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del