Salmene 49:12

Salmene 49:12 NB

De tenker i sitt hjerte at deres hus skal stå til evig tid, deres boliger for alle slekter. De kaller opp sine jorder etter sine navn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del