Salmene 49:10

Salmene 49:10 NB

så han skulle forbli til evig tid og ikke se graven.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del