Salmene 48:9

Salmene 48:9 NB

Likesom vi før har hørt, så har vi nå sett det i Herrens, hærskarenes Guds by, i vår Guds by. Gud gjør den fast til evig tid. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del