Salmene 48:6

Salmene 48:6 NB

De så - da ble de forferdet. De ble slått av skrekk, de flyktet i hast.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del