Salmene 48:5

Salmene 48:5 NB

For se, kongene samlet seg, de dro fram i fylking.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del