Salmene 48:3

Salmene 48:3 NB

Fagert reiser det seg, en glede for all jorden er Sions berg - det ytterste Norden, den store kongens by.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del