Salmene 48:2

Salmene 48:2 NB

Stor er Herren! Høyt er han lovprist i vår Guds by, på hans hellige berg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del