Salmene 48:14

Salmene 48:14 NB

Gi akt på festningsvollene og vandre gjennom dets borger, så dere kan fortelle om det til den kommende slekt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del