Salmene 48:13

Salmene 48:13 NB

Gå omkring Sion, vandre rundt om det, tell alle tårnene!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del