Salmene 48:11

Salmene 48:11 NB

Gud, som ditt navn er, slik er din pris til jordens ender. Din høyre hånd er full av rettferdighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del