Salmene 47:6

Salmene 47:6 NB

Gud for opp under jubelrop, Herren under lyd fra horn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del