Salmene 47:5

Salmene 47:5 NB

Han utvelger vår arvedel til oss, en herlighet for Jakob, som han elsker. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del