Salmene 47:4

Salmene 47:4 NB

Han legger folk under oss, folkeslag under våre føtter.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del