Salmene 47:3

Salmene 47:3 NB

For Herren, Den Høyeste, er forferdelig, en stor konge over all jorden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del