Salmene 47:10

Salmene 47:10 NB

Folkenes fyrster samler seg med folket til Abrahams Gud. For skjoldene på jorden hører Gud til, han er høyt opphøyet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del